Основно училище в град Берковица

Проект "Променяме се с климата"

  • Представяне на проект "Променяме се с климата" - 1 ОУ Никола Й. Вапцаров - Берковица

    Представяне на проект "Променяме се с климата"

    -
      Ние вяраме, че големите промени се случват, когато работим заедно. Затова участваме в проекта „Променяме се с климата“. Проeктът се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 190 340 евро по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от ...