Основно училище в град Берковица

Проект "Променяме се с климата"