Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детските градини и училищата и за граждански контрол на управлението им. 

 

Председател: Румина Петрова Аличкова

 

Членове:     

 1. Спаска Георгиева Георгиева

 2. Катя Иванова Янева

 3. Десислава Валентинова Любомирова

 4. Сузана Григорова Георгиева

 

Резервни членове:

1. Елица Илиянова Гонова

2. Анелия Еленкова Илиева

3. Ралица Горанова Гонова

4. Цветелина Ангелова Петкова