Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детските градини и училищата и за граждански контрол на управлението им. 

 

Председател: Спаска Георгиева Георгиева

 

Членове:     

 1. Катя Иванова Янева - протоколчик

 2. Сузана Григорова Георгиева

 3. Елица Илиянова Гонова

 4. Анелия Еленкова Илиева

 

Резервни членове:

1. Ралица Горанова Гонова

2. Цветелина Ангелова Петкова