Основно училище в град Берковица

Обществен съвет

Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детските градини и училищата и за граждански контрол на управлението им. 

Състав на Обществения съвет (2019 г. - 2022 г.):

  1. Спаска Георгиева Георгиева - председател;
  2. Катя Иванова Янева;
  3. Мая Любомирова Минкова;
  4. Леда Димитрова Русинова;
  5. Румина Петрова Аличкова.