Основно училище в град Берковица

Еразъм + Ключова дейност 2

  • ДИГИТАЛНОТО УЧИЛИЩЕ -

    -
    Проектът има за цел да развие международно сътрудничество между три основни училища от Полша, България и Унгария в областта на дистанционното обучение. Повишаване качеството на дистанционното обучение и усъвършенстване на дигиталното образование на учениците в трите училища. Сътрудничество ще се ...
  • ROBOTS OF THE FUTURE

    -
    Когато се сблъскваме с предимствата и предизвикателствата на икономиката на  21 век, фокусирана върху глобализацията и знанието, научно-техническите постижения стават все по-важни. За да бъдем конкурентоспособни в това информационно и технологично общество е важно да повишим уменията на ...