Основно училище в град Берковица
Основно меню

Прием

 

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

I. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. В срок от 19.04.2022 година до 30.05.2022 година приемане на онлайн заявление за записване на първокласници /формуляр/. Информация за организацията по приема на документи ще бъде допълнително публикувана на сайта на училището: 1ou-berk.com.

2. В срок до 03.06.2022 година обявяване на списъците с класираните ученици.

3. В срок до 08.06.2022 година записване на класираните ученици.

4. На 09.06.2022 година и обявяване на свободните места след първото класиране.

5. Попълването на свободните места се извършва до 12.06.2022 година.

6. На 13.06.2022 година се обявяват останалите свободни места, които се заемат до 15.09.2022 година.

7. В срок до началото на учебната 2022 - 2023 година, директорът утвърждава списъците на приетите ученици.

8. Родителска среща – 13.06.2022 година от 17:30 часа.

9. Следваща родителска среща – 07.09.2022 година от 17:30 часа.   

II. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

При записване на класираните ученици се представят:

  • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
  • Копие от акта за раждане на детето;
  • Родителите, които са декларирали допълнителни критерии е необходимо да представя копие на документите /ТЕЛК, СОП, акт за смърт, решение на съда или заповед за настаняване на дете в приемно семейство и други/.

 

III. К Р И Т Е Р И И

 

  1. Близост на училището до настоящия адрес на детето;
  2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
  3. Дете с двама починали родители;
  4. Дете с един починал родител;
  5. Дете с трайни увреждания над 50%;
  6. Дете със самотен родител.