Основно училище в град Берковица
Основно меню

Бюджет

Прикачени документи

Обяснителна записка на отчет към бюджета за първо тримесечие на 2024 г.
Отчет за първо тримесечие на 2024 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г.
Отчет на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г.
Отчет за трето тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета за трето тримесечие на 2023 г.
Отчет за трето тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета за трето тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета за второ тримесечие на 2023 г.
Отчет за второ тримесечие на 2023 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 31.03.2023 г.
Отчет за първо тримесечие на на 2023 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 30.12.2022 г.
Отчет за четвърто тримесечие на 2022 г.
Отчет за трето тримесечие на 2022 година
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 30.09.2022
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 30.06.2022 г.
Отчет за второ тримесечие на 2022 г.
Бюджет за 2022 година
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 31.03.2022 г.
Отчет за първо тримесечие на 2022 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 31.12.2021 г.
Отчет към 31.12.2021 г.
Обяснителна записка на отчет по бюджета към 30.09.2021 г.
Отчет към 30.09.2021 г.
Обяснителна записка на отчет по бюджета към 30.06.2021 г.
Отчет към 30.06.2021 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета за първо тримесечие на 2021 г.
Отчет за първо тримесечие на 2021 г.
Бюджет за 2021 година
Обяснителна записка на отчет към бюджета - 2020 г.
Отчет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Отчет за трето тримесечие на 2020 г.
Отчет за второ тримесечие на 2020 г.
Обяснителна записка на отчет към бюджета - към 31.03.2020 г.
Отчет за първо тримесечие 2020 г.
Бюджет за 2020 година