Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Квалификационна дейност на педагогическите специалисти за периода 2016 - 2022 година

Обучения на педагогически специалисти: април - октомври 2022

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

БРОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ УЧАСТИЕ

1.

3D принтиране

Център по природни науки и предприемачество

26.04.2022 г.

 

14:00 ч.

Орак инженеринг

5

2.

Училищна общност. Компетентностен подход

Център по природни науки и предприемачество

04.05.2022 г.

 

17:00 ч.

 

Вътрешноинституционална квалификация

Всички педагогически специалисти

3.

Втора проектна седмица – Енергия

Център по природни науки и предприемачество

12.05.2022 г.

15:30 ч.

Вътрешноинституционална квалификация

Всички педагогически специалисти

4.

Първа среща на Випуск 3 от програма „Училища за пример“

Онлайн обучение чрез платформата ZOOM

26.05.2022 г.

15:00 – 17:00 ч.

„Заедно в час“

Лидерски екип

5.

Обучение по проект „Образование за утрешния ден“ на тема „Кодиране на блоков език за програмиране – Scrach, Blockly, Kody

Хотел Хемус, Враца и онлайн чрез платформата BigBlueButton

25.06.2022 г. – 03.07.2022 г.

По програма

СУ „Св. Климент Охридски“

2

6.

„Хиперактивност и дефицит на вниманието“

Онлайн обучение чрез платформата ZOOM

08.072022 г. – 09.07.2022 г.

09:00 ч.

Бургаски свободен университет и Фондация КУЗМАНОВ

3

7.

Обучение по проект „Променяме се с климата“ на тема „Климатични промени и околна среда“

Хотел Феста Виа Понтика, Поморие

11.07. – 13.07.2022 г.

15:30 ч.

Институт за прогресивно образование

14

8.

Управление на образователната институция в условията на криза

Банкя (частично присъствена форма на обучение)

22.07. - 26.07.2022 г.

По програма

НЦПКПС – Банкя

1

9.

Програма „Училища за пример“ – модул „Ученикът в центъра“

Трявна

14.08. – 18.08.2022 г.

По програма

„Заедно в час“

6

10.

НП „Мотивирани учители и квалификация“ – модул 2 – Обучение за придобиване на допълнителна ПК „учител по КМИТ и ИТ“

(предстои уточняване)

Уч. 2022 – 2023 година

(предстои уточняване)

МОН

1

11.

Споделяне на добри педагогически практики от Европа

(предстои уточняване)

Септември

2022 г.

(предстои уточняване)

(предстои уточняване)

Вътрешноинституционална квалификация

Всички педагогически специалисти

12.

Обучение по проект „Променяме се с климата“

Център по природни науки и предприемачество

26.09. – 21.10.2022 г. (предстои уточняване)

(предстои уточняване)

Институт за прогресивно образование

10