Основно училище в град Берковица
Основно меню

Екип

Име

Длъжност/Предмет (Професионална квалификация)

Година на постъпване

ПКС

Образование

 

Завършено в:

 

Ел. адрес

Телефон за връзка

 

РЪКОВОДСТВО

Катя Василева Георгиева

 

ДИРЕКТОР

 

Биология и химия

1992

II

Висше – магистър

СУ „Св. Климент Охридски“ - София

k.vasileva@1ou-berk.com

0885 83 73 15

Татяна Милчова Алексиева

ЗДУД (Заместник-директор по учебната дейност)

Предучилищна и начална педагогика

1996

II

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен

t.milchova@1ou-berk.com

 

0885 99 71 83

Емилия Цветкова Богданова

ЗДУД (Заместник-директор по учебната дейност);

Начална педагогика с руски и английски език

2008

IV

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен

e.bogdanova@1ou-berk.com

 

0886 85 32 90

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Петранка Маркова Йорданова

Учител в начален етап с музика и изобразително изкуство

1984

IV

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;

ПК Плевен

p.markova@1ou-berk.com

 

Анита Димитрова Николова – Бисерова

Учител в начален етап

2020

IV 

Висше – магистър

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - В. Търново

 

a.dimitrova@1ou-berk.com

0898 23 04 88

Ива Венциславова  Петрова

Учител в начален етап; учител по български език и литература; с едногодишна специализация: Монтесори философията в съвременното общество

2015

IV

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - В. Търново

 

i.atanasova@1ou-berk.com

 

0888 32 52 50

Вергиния Ангелова Иванова

Учител в начален етап с изобразително изкуство, трудово обучение и музика

1982

I

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;

ИПНУ Плевен

v.angelova@1ou-berk.com

0558 88 07 35

Йорданка Красимирова Илиева

Учител в начален етап

2015

Висше – магистър

СУ „Св. Климент Охридски” - София

 

y.petrova@1ou-berk.com

0888 31 96 74

Елизабета Боянова Еремиева – Далигкару

Учител в начален етап с руски език

2009

IV

Висше – магистър

ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Шумен

e.boyanova@1ou-berk.com

0884 34 29 45

Жанета Ангелова Георгиева

Учител в начален етап с трудово обучение

1993

IV

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

 

j.angelova@1ou-berk.com

0885 88 07 34

Христина Атанасова Атанасова

Учител в начален етап

2020

Висше – магистър

СУ „Св. Климент Охридски” - София

 

h.atanasova@1ou-berk.com

0889 24 62 13

Диана Георгиева Донкова - Каменова

Учител в начален етап с английски език

2016

IV

Висше – магистър

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - В. Търново

d.donkova@1ou-berk.com

0885 31 22 27

Ива Николова Василева

Учител по български език и литература

1997

IV

Висше – магистър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

 

i.vasileva@1ou-berk.com

0885 99 71 34

Мария Иванова Станева – Соколова

Учител по български език и литература

2020

Висше – бакалавър

ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград

m.sokolova@1ou-berk.com

 

0885 74 27 64

Йоанна Юлианова Гоцова

Учител по английски език

2022

-

Висше - 

 

yo.gotsova@1ou-berk.com

0882 49 46 55

Диана Георгиева Коцева – Симеонова

Учител по география и икономика, по история и цивилизации

2019

IV

Висше – бакалавър

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - В. Търново

d.kotseva@1ou-berk.com

0882 24 66 88

Елена Тодорова Михова

Учител по химия и физика, по математика, по информатика и ИТ

1998

II

Висше – магистър

СУ „Св. Климент Охридски“ - София

e.mihova@1ou-berk.com

0885 99 71 05

Йовка Стайкова Данина

Учител по биология и химия

2018

IV

Висше – бакалавър

ПУ „Паисий Хилендарски“ – Пловдив

y.danina@1ou-berk.com

0897 38 83 16

Димитрина Генкова Генова Учител по информатика, по математика 2023 - Висше - магистър СУ "Св. Климент Охридски" - София

 

d.genova@1ou-berk.com

0888 14 16 87

Нели Стоянова Сергеева

Учител по физическо възпитание

2016

V

Висше – магистър

НСА София

n.sergeeva@1ou-berk.com

0876 86 32 40

Татяна Михайлова Еленкова

Учител по физическо възпитание

2017

IV

Висше – магистър

НСА София

t.elenkova@1ou-berk.com

0889 47 08 90

Мирослав Григоров Соколов

Учител по физическо възпитание

2019

IV

Висше – бакалавър

НСА София

m.sokolov@1ou-berk.com

0888 28 93 31

Анна Иванова Иванова

Учител в група за ЦОУД

2023

-

Висше - бакалавър

СУ "Св. Климент Охридски" - София

anna.ivanova@1ou-berk.com

0897 72 52 84

 

Борислава Петрова Христова

ПСИХОЛОГ

2023

 

Висше – бакалавър

ПУ "Паисий Хилендарски" - Пловдив

 

b.hristova@1ou-berk.com

0877 48 47 43
Боряна Богданова Андреева

ЛОГОПЕД

2023

 

Висше - магистър

СУ "Св. Климент Охридски" - София

b.andreeva@1ou-berk.com

0883 31 87 13