Основно училище в град Берковица
Основно меню

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

 

 

 1. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ

 

 1. Приемане на заявления /електронно или на хартиен носител/ от родителите и набор от документи за първо класиране от 09.05.2023 година до 19.05.2023 г.;
 2. Класиране съгласно критериите за прием и в срок от 22.05.2023 г. до 26.05.2023 година, обявяване на списъците с класираните ученици, след одобрението от директора.
 3. Поставяне на списъка с класираните ученици на двата входа на училището на  26.05.2023 година;
 4. Записване на класираните ученици от 01.06.2023 г. до 06.06.2023 година;
 5. Обявяване на 07.06.2023 година свободните места след първото класиране;
 6. Приемане на заявления /електронно или на хартиен носител/ от родителите и набор от документи за второ класиране от 08.06.2023 година до 12.06.2023 г.;
 7. Класиране, съгласно критериите за прием и в срок до 13.06.2023 година и обявяване на списъците с класираните ученици, след одобрението от директора;
 8. Записване на класираните ученици от 14.06.2023 г. до 16.06.2023 година;
 9. Обявяване на 19.06.2023 година свободните места след второто класиране;
 10. Приемане на заявления /електронно или на хартиен носител/ от родителите и набор от документи за трето класиране от 20.06.2023 година до 21.06.2023 г.;
 11. Класиране, съгласно критериите за прием и в срок до 22.06.2023 година да обяви списъците с класираните ученици, след одобрението от директора.
 12. Записване на класираните ученици от 23.06.2023 г. до 26.06.2023 година;
 13. Обявяване на 27.06.2023 година останалите свободните места, като попълването им се извършва в срок до 14.09.2023 година.
 14. Родителска среща – 08.06.2023 година от 17:30 часа.
 15. Следваща родителска среща – 07.09.2023 година от 17:30 часа.

 

 1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 При записване на класираните ученици се представят:

 • Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
 • Копие от акта за раждане на детето;
 • Родителите, които са декларирали допълнителни критерии е необходимо да представя копие на документите /ТЕЛК, СОП, акт за смърт, решение на съда или заповед за настаняване на дете в приемно семейство и други /.

 

III. К Р И Т Е Р И И

 

 1. Близост на училището до настоящия адрес на детето;
 2. Други деца от семейството, обучаващи се в училището;
 3. Дете с двама починали родители;
 4. Дете с един починал родител;
 5. Дете с трайни увреждания над 50%;
 6. Дете със самотен родител.