Основно училище в град Берковица
Основно меню

STEM

 

Архитектурна+визуализация

Изграждането на съвременен STEM център, от една страна, ще позволи да надградим постигнатото до момента, от друга е предизвикателство за създаване на цялостен модел за кариерно обучение на учениците от основен етап на образование, с фокус - инженерни науки, математика, технологии, изкуство.

За целта ще трансформираме две класни стаи, хранилище и малък кабинет, плюс прилежащите им пространства на площ около 130 кв.м, които се намират в крило, точно над действащ кабинет по природни науки. По този начин ще изградим многофункционална физическа среда за STEM забавление и практически преживявания, които са в същността на истинското обучение. Нестандартните архитектурни решения, свързани с избор на цветове, материали, настилки и мебели, ще позволят използването им в различните режими на учене. Същите са обсъдени с архитекти - бизнес партньори на училището и в други успешни проекти.

Ще обособим и зона за професионално учене и развитие на учителите под ръководството на Технологичен директор с място за съхранение на учебни ресурси и материали. Ще интегрираме дигитални и недигитални технологии във физическата среда, в процесите на преподаване, учене и управление чрез надграждане на облачните технологии с виртуална и добавена реалност и въвеждане на модела за организация на учебния процес 1:1.

Ще въвлечем по иновативен и достъпен начин учениците в света на програмирането и роботиката, използвайки възможностите на комплектите "Lego". Ще дадем възможност на учениците да осъзнаят практическото приложение на математиката и изследват как работи заобикалящият свят. Да опознават света на новите технологии, да развиват своето мислене, да експериментират, да решават реални проблеми и да работят в екип. Ще обособим зони, наподобяващи съвременното работно място на инженери, специалисти от IT сектора, дизайнери, използващи различни режими на работа - самостоятелно проучване, работа по групови проекти, участие в дебати и презентиране.

Ще осигурим възможност за активно участие на учениците от уязвимите групи както и на тези със СОП.