Основно училище в град Берковица
Основно меню

STEM Трансформация

 

Архитектурна визуализация

Изграждането на съвременен STEM център, от една страна, ще позволи да надградим постигнатото до момента, от друга е предизвикателство за създаване на цялостен модел за кариерно обучение на учениците от основен етап на образование, с фокус - инженерни науки, математика, технологии, изкуство.

За целта ще трансформираме две класни стаи, хранилище и малък кабинет, плюс прилежащите им пространства на площ около 130 кв.м, които се намират в крило, точно над действащ кабинет по природни науки. По този начин ще изградим многофункционална физическа среда за STEM забавление и практически преживявания, които са в същността на истинското обучение. Нестандартните архитектурни решения, свързани с избор на цветове, материали, настилки и мебели, ще позволят използването им в различните режими на учене. Същите са обсъдени с архитекти - бизнес партньори на училището и в други успешни проекти.

Ще обособим и зона за професионално учене и развитие на учителите под ръководството на Технологичен директор с място за съхранение на учебни ресурси и материали. Ще интегрираме дигитални и недигитални технологии във физическата среда, в процесите на преподаване, учене и управление чрез надграждане на облачните технологии с виртуална и добавена реалност и въвеждане на модела за организация на учебния процес 1:1.

Ще въвлечем по иновативен и достъпен начин учениците в света на програмирането и роботиката, използвайки възможностите на комплектите "Lego". Ще дадем възможност на учениците да осъзнаят практическото приложение на математиката и изследват как работи заобикалящият свят. Да опознават света на новите технологии, да развиват своето мислене, да експериментират, да решават реални проблеми и да работят в екип. Ще обособим зони, наподобяващи съвременното работно място на инженери, специалисти от IT сектора, дизайнери, използващи различни режими на работа - самостоятелно проучване, работа по групови проекти, участие в дебати и презентиране.

Ще осигурим възможност за активно участие на учениците от уязвимите групи както и на тези със СОП.

 

 

 - 

Чрез STEM образованието ще интегрираме предметите, вместо да ги преподаваме отделно. Трансдисциплинарната интеграция на учебното съдържание изисква внимателно планиране, сътрудничество и време за изпълнение.
Планираме реализирането на разнообразни проектни дейности с различна продължителност - краткосрочни и дългосрочни; начин на организация - реални и виртуални и в контекста на кариерното ориентиране на учениците.
Ще мултиплицираме добрите си практики от ПБО:
- интелектуален продукт - "Сериозна математическа игра за смартфони" с наръчник;
- иновативен подход за създаване и трансформация на текст от картина, през кратък разказ, дигитален комикс, детска книжка и драматизация.
Ще адаптираме свободно-достъпното STEM учебно съдържание за работа с програмируеми роботи и машини за конструиране, с цел изграждане на междупредметни връзки.
Ще подобрим постиженията на учениците при решаване на задачите с отворен отговор и прилагането на научни подходи при решаване на актуални проблеми със средствата на математиката, чрез създаване на ново учебно съдържание върху "големите идеи" - "Трансформация", "Оцеляване" и "Енергия".
Ще използваме знанията си и възможностите на виртуалната и добавена реалност, за да създадем атрактивни уроци със собствени виртуални експедиции.
Ще проучим практическите приложения и ползите от 3D технологията в бизнеса и в частната сфера, за да открием нови възможностите за професионална реализация в сферата но високите технологии.

Етикети: STEMБерковица

Дарителска кампания

 - 

 
Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.
Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четири направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход.
Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни, самостоятелни, независими един от друг предмета, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.