Основно училище в град Берковица
Основно меню

Дейности с ученици

Подходът STEM - философия на преподаването в Първо основно училище - Берковица
 
Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.
Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четири направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход.
Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни, самостоятелни, независими един от друг предмета, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.
 
 
Блестящо представяне на учениците от шести клас на Първо училище в открит урок – "ПБО – драматизация по откъс от роман"
 
Състоя се и първата дейност в новооткрития STEM център на Първо основно училище – открит урок с учениците от 6. клас пред експерта по български език и литература към РУО – Монтана – г-н Иван Ликов, и пред учители от община Берковица. Урокът демонстрира готовия продукт от едно проектно-базирано обучение, продължило близо месец, съвместяващо предметите български език и литература, музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество.
Водещ предмет бе литературата с темата „Представлението“ – смях, сълзи и патриотичен възторг“, към който съвсем естествено се сляха темата по музика „Възрожденски песни – „Къде си вярна ти, любов народна“, темата по изобразително изкуство - „Видове декоративно-приложни изкуства“, и темата по технологии и предприемачество - „Изработване на изделия и декори чрез комбиниране на материали“.
Учителите по отделните дисциплини – Ива Василева, Вергиния Ангелова и Калин Здравков – работеха съвместно по съставянето на общия продукт – драматизация по главата „Представлението“ от романа „Под игото“ на Иван Вазов. Учениците от шести клас изучават този откъс в часовете по литература. Но това, което трябваше да направят, е да трансформират текста в сценарий, да разпределят ролите и да поставят драматизацията на сцена.
Те направиха план на нужните декори и костюми, разчертаха схеми и изработиха всичко, необходимо за сцената и за своите костюми. Рисуваха върху хартия, плат, стъкло. Подготвиха песента, която героите трябваше да изпеят. Учителите работеха съвместно и участва целият клас от 31 ученици. Измежду тях бяха разпределени и роли, свързани с кариерното ориентиране. Затова, освен сценаристи и сценографи, имаше фотограф, тонрежисьор и сценични работници. Репетициите пък се състояха в заниманията по интереси.
Изкючителното влизане в роли на талантливите шестокласници и блестящата им игра провокира г-н Иван Ликов да нарече урока „преживяване“, а учениците "истински артисти".
Драматизацията е първата дейност в новооткрития STEM център на Първо училище, което от своя страна доказа мултифункционалността на пространството и мебелите в него.
Развълнувани, учениците пожелаха да изиграят театралната постановка и пред своите родители.
Урокът доказа, че ученето чрез творчество е пътят към знание, емпатия, отговорност, отдаденост, социални и емоционални пораствания, усещане за щастие и успехи. А Първо основно училище дава тази възможност.