Основно училище в град Берковица

Дейности с ученици

Подходът STEM - философия на преподаването в Първо основно училище - Берковица
 
Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.
Като учебна програма STEM е основана на идеята за фокусирано обучение по четири направления – наука, технология, инженерство, математика – в интердисциплинарен и приложен подход.
Вместо да се преподават четирите дисциплини като отделни, самостоятелни, независими един от друг предмета, тя ги интегрира в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.