Основно училище в град Берковица
Основно меню

Обучение на учители

"Ученикът в центъра" – вътрешноучилищна квалификационна тема, по която работи екипът от педагогически специалисти в Първо основно училище

 

В Природния център на Първо основно училище “Никола Йонков Вапцаров”, гр. Берковица, се проведе организирана вътрешноучилищна квалификация на тема: Ученикът в центъра, Модул “Интегриран подход в образованието по науки - STEM”.

Обучението бе водено от Емилия Богданова – ЗДУД в Първо основно училище, и е част от двугодишната обучителна програма „Училища за пример“ на фондация „Заедно в час“.  Училището е във втория випуск на програмата и е едно от четирите училища в Северозападна България, участващи по този проект.

Вътрешноучилищната квалификация бе предшествана от обучение на екип от педагогически специалисти и ръководители в Трябва в средата на август.

Целта на обучението е да подкрепи училищните екипи в търсене на цялостна трансформация на учебния процес с фокус върху учениците. Педагогическите специалисти на Първо училище се запознаха с разнообразни ресурси, инструменти и материали от български класни стаи и от световния опит, които могат да бъдат интегрирани в практиката. Запознаха се с Практически наръчник за подобряване на ученето и преподаването – Рамката на Трайпод за седемте сили на ефективно преподаване и изследване. Целта – самоинициативност на учениците, благосъстояние на учениците и техния академичен напредък.

Програмата е двугодишна и ще предстоят още надграждащи обучения в онлайн формат и асинхронна форма, което ще позволи допълнително на педагогическите специалисти да развиват своите уменията за работа в дистанционна среда.