Основно училище в град Берковица
Основно меню

Мобилност по проект "Роботи на бъдещето" от програма Еразъм +

-
Приключи втората мобилност по проекта "Роботи на бъдещето" от програма Еразъм +, която се състоя в Турция, гр. Адана. Проектът обединява пет държави – България, Италия, Словения, Португалия и Турция.
В училището всички партньори бяха посрещнати от учители и ученици с традиционна турска баклава. В следващите часове на деня учениците от начален етап пяха и танцуваха в училищния двор, пресъздавайки своите традиционни фолклорни обичаи. Седмицата продължи със споделяне на добри практики и съвместна работа с учениците по проекта с голяма тема "Наука и астрономия". Учителите от всички държави се включиха и работиха с учениците по групи, като изработиха костюми за космоса. В училищния двор бе представен "Панаир на образователни игри, ракети, роботи и рисунки" с голяма тема "Роботи в космоса". В последния ден се проведе координаторска среща между партньорите. На нея се взе решение следващата мобилност да бъде в Португалия под надслов "Математика и космос".