Основно училище в град Берковица

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

-

Проектът има за цел да развие международно сътрудничество между три основни училища от Полша, България и Унгария в областта на дистанционното обучение. Повишаване качеството на дистанционното обучение и усъвършенстване на дигиталното образование на учениците в трите училища. Сътрудничество ще се реализира чрез обмен на знания, добри практики, опит, обучение, взаимно обучение и въвеждане на иновативни форми / методи на работа в образованието от разстояние, както и образователна помощ за родителите на учениците

За да заявите участие в проектните дейности, попълнете ЕЛЕКТРОННАТА БЛАНКА, която е една и съща за всички действащи проекти в училището.