Основно училище в град Берковица
Основно меню

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

-

Проектът има за цел да развие международно сътрудничество между три основни училища от Полша, България и Унгария в областта на дистанционното обучение. Повишаване качеството на дистанционното обучение и усъвършенстване на дигиталното образование на учениците в трите училища. Сътрудничество ще се реализира чрез обмен на знания, добри практики, опит, обучение, взаимно обучение и въвеждане на иновативни форми / методи на работа в образованието от разстояние, както и образователна помощ за родителите на учениците

За да заявите участие в проектните дейности, попълнете ЕЛЕКТРОННАТА БЛАНКА, която е една и съща за всички действащи проекти в училището. 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ И КОЛЕГИ, 

Електронната бланка е заключена и не приема заявления, поради изтичане на срока за кандидатстване - един месец преди планираната образователна мобилност в град Елблаг, Полша. 

Благодарим на всички 58 кандидати - учители, ученици, родители. 

На свое заседание членовете на екипа за управление и изпълнение на проекта в състав: Емилия Богданова; Йовка Данина; Вергиния Ангелова; Мирослав Соколов и Даниела Атанасова, спазвайки критериите за избор на участници,  извършиха класиране на кандидатите и определиха шестнадесетте ученици плюс две резерви, които ще пътуват в периода 29.05.2022 г - 04.06.2022 г до град Елблаг, Полша. 

Резултатите са изпратени до всички родители чрез електронния дневник на училището. 

Успех и ползотворна работа!