Основно училище в град Берковица
Основно меню

Ден втори по проект "Роботи на бъдещето" в Португалия - демонстрации на практики, нови за българската методика

-
Вторият ден от мобилността в Португалия започна с посещение на началното училище към Escola Basica Marques de Marialva в Кантанхеде, където бе наблюдаван урок в истински планетариум. Ученици от предучилищна група и първи клас гледаха забавен анимиран филм за Слънчевата система - "Какво се крие в небето", който ги накара да се почувстват като част от галактиката и същевременно искаше от тях отговори на поставени въпроси.
Разгледана бе изложба на роботи, изработени от ученици от начален етап.
Психологът на училището заедно с психолога на училището в Турция посетиха кабинета на психолога към училището в Португалия. Те от своя страна обмениха опит и отчетоха различията в ролята им спрямо учениците, родителите и училищната общност като цяло. През това време учителите участваха в дейностите на децата със специални образователни потребности, които създаваха пъзел, откривайки планетите, които трябва да оцветят, за да създадат пълна картина на Слънчевата система.
Последва посещение на дейност "Оценка в класна стая чрез Plicker cards", където всеки ученик има своя уникална карта за отговор. Тя бива сканирана от учителя, което автоматично му дава информация както за успеваемостта на целия клас, така и на отделния ученик.
В часовете след обяд в аулата на училището бе проведено ученическо събрание. Ученици от VII клас въведоха чрез презентация поставения за решаване въпрос. Бе извършена изследователска дейност и чрез програмата Mentimeter (с която и учителите на Първо училище работят), бе осъществено и гласуване.
Последва втора част на сесията "Планетариум в училище". В нея бяха включени ученици от трети и четвърти клас. Те направиха своето "Пътуване през нашата Слънчева система" - чрез анимиран филм.
Изключително забавна се оказа дейността "Roberts & Co(ding). В нея бяха включени и учителите от гостуващите страни. Те, заедно с учениците от осми клас, сформираха състезаващи се групи, които да направляват "роботи". Спечели отборът, чийто робот даде най-много верни отговори и бе изведен най-бързо от мрежата.
Богат ден, зареждащ с много нови идеи, бе вторият ден от мобилността в Кантанхеде. Предстои осъществяването им на родна почва.