Основно училище в град Берковица
Основно меню

Ден първи от третата мобилност по проект "Robots Of The Future" по програма Еразъм+

-
Започна третата мобилност по проект "Robots Of The Future" по програма Еразъм+, където педагогическите специалисти на Първо основно училище "Никола Й. Вапцаров" - Берковица участват с колеги от Португалия, Италия, Словения и Турция. Домакин на настоящата среща е училище Escola Basica Marques de Marialva в град Кантанхеде, Португалия.
Изключително емоционално посрещане с представяне на местни народни танци и песни на момичета с ангелски гласове на ученици от училището, участвали в конкурса "Гласът на Португалия".
Последва презентиране на системата, по която работи образователната системата в Португалия и в частност училището домакин. Ново като идея, невероятно за българските разбирания се оказа административното устройство и управлението на училищата в Португалия, където държавата има грижата за подсигуряването на безплатен транспорт на учениците, дигитално устройство, което във всеки последващ етап от обучението се заменя с по-висок клас, и организация на хранене, което е на 50% от себестойността или безплатно, ако доходите в семейството са ниски. Управленски принцип, с мандатност на директорите и избор от съвет, включващ педагогически специалисти и родители, бе другото "ново".
Впечатляваща бе визитата и на "училището", което се оказа система от 10 различни училища, подчинени на едно управление, всяко в различна сграда. Организацията на учебния процес се извършва в различни едноетажни сгради за изучаване на изкуства, библиотека, администрация, разположени в огромен двор. Важна е ролята и на асистент учителите, които са с много функции в училището и силно присъствие. Видими са резултатите от богатата творческа дейност, която кипи в отделните класове. Посещението в различни класни стаи разкри възможността, обучението да се води като "пижамено парти".
Усмихнати учители, още по-усмихнати ученици. Ведра, спокойна атмосфера и много, много продуктивна енергия. С взрив от идеи и силна мотивация за промяна чрез създаване на позитивна среда приключи първият ден от работната срещата по проекта "Robots Of The Future".