Основно училище в град Берковица

За учениците

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2020 - 2021 година

 

ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас


Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа