Основно училище в град Берковица
Основно меню

За учениците

Дати за провеждане на изпитите

от националните външни оценявания

през учебната 2023 - 2024 година

 

ІV клас


Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10:00 часа


Математика – 28 май 2024 г., начало 10:00 часа

 

 

VІІ клас


Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09:00 часа


Математика – 21 юни 2024 г., начало 09:00 часа


Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09:00 часа

 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2022 - 2023 година

 

ІV клас


Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа


Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

 

 

VІІ клас


Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа


Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа


Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2021 - 2022 година

 

ІV клас


Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10:00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10:00 часа

VІІ клас


Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2020 - 2021 година

 

ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас


Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа