Основно училище в град Берковица

За родителите

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2020 - 2021 година

 

ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас


Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Прикачени документи

Дейности в трети клас (01.06.2021 г. - 23.06.2021 г.)
Дейности във втори клас (01.06.2021 г. - 23.06.2021 г.)
Дейности в първи клас (01.06.2021 г. - 23.06.2021 г.)
Предложение за ДПП в V клас-2021-2022-РУО-Монтана-Приложение 3
Предложение за ДПП в VIII клас-2021-2022-РУО-Монтана-Приложение 1
Предложение за ДДПП в ХI клас-2021-2022-РУО-Монтана-Приложение 2
Заповед за утвърждаване на план-прием - 2021 - 2022 г.
Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
Декларация за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Заявление за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Заповед от МОН за разрешение за преминаване в ОРЕС
Заповед за организация при ОРЕС