Основно училище в град Берковица

За родителите

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2022 - 2023 година

 

ІV клас


Български език и литература – 29 май 2023 г., начало 10:00 часа


Математика – 30 май 2023 г., начало 10:00 часа

 

 

VІІ клас


Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 09:00 часа


Математика – 16 юни 2023 г., начало 09:00 часа


Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09:00 часа

 

 

 

 

Заетост и свободни места в паралелките към 12.09.2022 г.

Клас

Брой ученици

Свободни места

I

16

6

II 

16

6

III

20

2

IV

23

2

V

18

8

VI

28

0

VII

24

2

 

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2021 - 2022 година

 

ІV клас


Български език и литература – 26 май 2022 г., начало 10:00 часа
Математика – 27 май 2022 г., начало 10:00 часа

VІІ клас


Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

 

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания

през учебната 2020 - 2021 година

 

ІV клас


Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа
Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас


Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Прикачени документи

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV, в VII и в X клас през учебната 2022 - 2023 година
Заявление за издаване на дубликат на документ
График на дейностите за организиране и провеждане на НВО - VII клас - уч. 2021 - 2022 г.
График на дейностите за организиране и провеждане на НВО - IV клас - уч. 2021 - 2022 година
График на дейностите за организиране и провеждане на НВО - VII клас - уч. 2021 - 2022 г.
График на дейностите за организиране и провеждане на НВО - IV клас - уч. 2021 - 2022 година
Дейности в трети клас (01.06.2021 г. - 23.06.2021 г.)
Дейности във втори клас (01.06.2021 г. - 23.06.2021 г.)
Дейности в първи клас (01.06.2021 г. - 23.06.2021 г.)
Предложение за ДПП в V клас-2021-2022-РУО-Монтана-Приложение 3
Предложение за ДПП в VIII клас-2021-2022-РУО-Монтана-Приложение 1
Предложение за ДДПП в ХI клас-2021-2022-РУО-Монтана-Приложение 2
Заповед за утвърждаване на план-прием - 2021 - 2022 г.
Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)
Декларация за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Заявление за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Заповед от МОН за разрешение за преминаване в ОРЕС
Заповед за организация при ОРЕС