Основно училище в град Берковица
Основно меню

Документи

Прикачени документи

График за провеждане на класните работи през втория срок на учебната 2023 - 2024 година
План за действие и финансиране към Стратегията
Стратегия за развитие на училището 2023 - 2028 г.
Етичен кодекс
Начало и край на учебния ден - заповед
Годишен план на училището за учебната 2023 - 2024 година
Правилник за дейността на училището
График за провеждане на класните работи през първия срок на учебната 2023 - 2024 година
Форми на обучение - заповед
Училищен учебен план за VII А клас - учебна 2023 - 2024 година
Училищен учебен план за VI А клас - учебна 2023 - 2024 година
Училищен учебен план за V А клас - учебна 2023 - 2024 година
Училищен учебен план за IV А клас - учебна 2023 - 2024 година
Училищен учебен план за III А клас - учебна 2023 - 2024 година
Училищен учебен план за II А клас - учебна 2023 - 2024 година
Училищен учебен план за I А клас - учебна 2023 - 2024 година
График за провеждане на класните работи през втория срок на учебната 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за VII A клас - учебна 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за VI A клас - учебна 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за V A клас - учебна 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за IV А клас - учебна 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за III A клас - учебна 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за II A клас - учебна 2022 - 2023 година
Училищен учебен план за I A клас - учебна 2022 - 2023 година
График за провеждане на класните работи през първия срок на учебната 2022 - 2023 година
Правилник за вътрешния трудов ред
Правилник за дейността на училището през учебната 2022 - 2023 година
Променен график за класните работи през втория срок на учебната 2021 - 2022 година
Годишен план за квалификационната дейност през учебната 2021 - 2022 година
Стратегия за развитие за периода 2020 - 2024 година
Училищен учебен план за VII Б клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за VII A клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за VI A клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за V Б клас - учебна 2021 - 2022 година
Учиилищен учебен план за V A клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за IV A клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за III A клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за II A клас - учебна 2021 - 2022 година
Училищен учебен план за I A клас - учебна 2021 - 2022 година
Годишен план на училището
Етичен кодекс
График за консултациите на учителите по учебни предмети през втория срок на учебната 2021 - 2022 година
График за провеждане на класните работи през втория срок на учебната 2021 - 2022 г.
График за дежурство на учителите през втория срок на учебната 2021 - 2022 година
План на училищната комисия за БДП за учебната 2021 - 2022 година
Правилник за дейността на училището през учебната 2021 - 2022 година
Информация за организацията на учебния ден през учебната 2021 - 2022 година
График за консултации с родители и ученици на класните ръководители през първия срок на учебната 2021 - 2022 година
График за провеждане на класните работи през първия срок на учебната 2021 - 2022 г.
Променен график за класните работи през втория срок на учебната 2020 - 2021 година
Заповед за организация при ОРЕС
Заповед от МОН с разрешение за преминаване в ОРЕС
График за провеждане на класните работи през втория срок на учебната 2020 - 2021 година
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда - декларация
Процедура за преминаване на ученик в дневна форма на обучение от разстояние в електронна среда - заявление