Основно училище в град Берковица
Основно меню

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА КВАЛИФИКАЦИЯ

-

На 29.02.2020 година в Центъра по природни науки и предприемачество към Първо основно училище се проведе вътрешноучилищна квалификация на тема: G Suite за образованието – практически курс. Емилия Богданова – ЗДУД в училището и негов Технологичен директор, представи платформата, с която много от педагогическите специалисти в училището вече работят спокойно.

 G Suite като Център за ресурси, като обща виртуална облачна среда и място за съхранение на информация, създава условия за съвместна работа, с която се печели възможност за обратна връзка с учениците и колегите, за създаване на тестове и работа с тях в реално време. Бяха изготвени споделени в облачната технология съвместни документи, формуляри, създадени бяха нови виртуални класни стаи.

 Обучението е продължение на създадените вече традиции в училището, повлияни от обученията към Фондация „Америка за България“ - автори на разработени образователни програми за професионалното развитие на учителите.
 Следващата среща ще е за работа с инструменти за привлекателно образование - Kahoot! – онлайн платформа за интерактивно съдържание, в което може да се създават игрови упражнения с въпроси и отговори; Padlet – Top Tools for Learning.