Основно училище в град Берковица

-

Чрез STEM образованието ще интегрираме предметите, вместо да ги преподаваме отделно. Трансдисциплинарната интеграция на учебното съдържание изисква внимателно планиране, сътрудничество и време за изпълнение.
Планираме реализирането на разнообразни проектни дейности с различна продължителност - краткосрочни и дългосрочни; начин на организация - реални и виртуални и в контекста на кариерното ориентиране на учениците.
Ще мултиплицираме добрите си практики от ПБО:
- интелектуален продукт - "Сериозна математическа игра за смартфони" с наръчник;
- иновативен подход за създаване и трансформация на текст от картина, през кратък разказ, дигитален комикс, детска книжка и драматизация.
Ще адаптираме свободно-достъпното STEM учебно съдържание за работа с програмируеми роботи и машини за конструиране, с цел изграждане на междупредметни връзки.
Ще подобрим постиженията на учениците при решаване на задачите с отворен отговор и прилагането на научни подходи при решаване на актуални проблеми със средствата на математиката, чрез създаване на ново учебно съдържание върху "големите идеи" - "Трансформация", "Оцеляване" и "Енергия".
Ще използваме знанията си и възможностите на виртуалната и добавена реалност, за да създадем атрактивни уроци със собствени виртуални експедиции.
Ще проучим практическите приложения и ползите от 3D технологията в бизнеса и в частната сфера, за да открием нови възможностите за професионална реализация в сферата но високите технологии.

Етикети: STEM, Берковица