Основно училище в град Берковица

Програми и проекти на МОН

  • ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО - 1 ОУ Никола Й. Вапцаров - Берковица

    ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

    -
    Във връзка с изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността МОН обяви Национална седмица на четенето. В Първо училище - Берковица, тя стартира с дейност, продължение по проект "Летящи фрази" ("Flying words", ДОГОВОР № 2018-1-ES01-KA229-051042_4) по програма ...