1. ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Берковица

СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ С ЦРЧР ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ ПЛЮС"

-

Imagine yourself in future

We are against discrimination

MATH – Mountains of Absolutely Terrifying Height

EuJoMa - директен линк за дейностите, свързани с подбора на участниците за мобилността в Гърция през месец ноември 2019 г.

EuJoMa - актуална информация