Основно училище в град Берковица
Основно меню

Здравни беседи в часа на класа се превръщат в едни от най-интересните часове за учениците в начален етап на Първо училище.
Габриела Иванова, медицинско лице в училището под Ком, отново спечели вниманието на второкласниците с темите "Здравето - моето най-голямо богатство. Спорт и здраве. Лична и битова хигиена".
Четвъртокласниците пък, както и най-малките, говориха за "Вредата от алкохола и тютюнопушенето. Спортът и здравето. Кои са кръвосмучещите насекоми и как да се борим с тях".