Основно училище в град Берковица
Основно меню

За любовта към учениците и "Как се оказва първа помощ"

Да си учител е призвание, да си класен ръководител е любов и грижа. С майчинска грижа мисли за своите ученици и Йорданка Илиева – един от учителите на втори клас. Тя знае, че ключовите социални умения на учениците са тези, които остават за цял живот – жизненоважните. Затова и търси компетентната подкрепа на специалистите - за да научат второкласниците как да се справят в ситуации, изискващи спешна помощ.
В часа на класа бе поканена Габриела Иванова – фелдешер в Първо основно училище, която изнесе беседата на тема „Как се оказва първа помощ? Видове наранявания“. И макар материята да е по същността си сложна, момчетата и момичетата от втори клас проявиха голям интерес към нея и се включиха с ентусиазъм в демонстрациите.