Основно училище в град Берковица

За 3D принтирането като иновативно образование или как бизнесът преподава с 3D печат в Първо училище

На 26.04.2022 година в Центъра по природни науки и предприемачество към Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“ – Берковица, се проведе семинар на тема „3D принтиране“ по НП „Бизнесът преподава“. Целта на тази национална програма е да има по-силно взаимодействие между ИТ бизнеса и училищата. Смисълът е, на децата да се даде възможност да се запознаят с новостите в областта на информационните технологии и чрез тях да бъде подпомогнат бизнесът в дългосрочен план.
Ясно е, че 3D принтирането придобива все по-важно значение за образованието. Прилагането на тази нова технология позволява на учениците в класната стая да развият нови таланти, като същевременно използват цялостните си знания и творчески способности. Това е практическо обучение за развиване на ключови умения, както и за придобиване на нови компетенции, което предлага мултисензорен начин на обучение с удивителни резултати и доказани ползи. В Първо основно училище това би могло да се осъществи благодарение на заниманията по интереси в смесения блок и целодневната организация на учебния ден.
В този смисъл – семинарът, който се проведе, е част от дейностите, свързани с въвеждане на нови методи на преподавате и учене, и е в контекста на образованието на XXI век и целите на Първо основно училище.
Лекторите на проведения семинар бяха осигурени от Орак Инжинеринг – бизнес партньори по проекта. Те осигуриха всичко необходимо за неговото провеждане. Демонстрираха как се работи с 3D принтер, като показаха на учениците как изглежда принтерната глава, как работи тя, как се задава избрано изображение, как се създава фигура, как се оцветява, какви видове принтери съществуват и как те улесняват живота на хората.
По време на презентацията 3D принтерът работеше, а в края на срещата вече имаше изработени два гумени мини робота.
В семинара участва и Славомир Петров, чиято активна дейност е свързана именно с 3D принтирането. Той ще подпомага въвеждането на процеса в новия STEM център в училището.
На срещата присъства и представител на РУО – Монтана, който проведе мониторинг на място.
Училището има и втори спечелен проект по Националната програма „Бизнесът продава“ – проекта „Роботика“.
3D принтирането е и една от дейностите на училището по проекта „Роботи на бъдещето“ по програма Еразъм +. Това ще бъде и водеща дейност на мобилността в Турция, която ще се проведе през втората половина на месец май.