Основно училище в град Берковица
Основно меню

Ясни са вече и резултатите от НВО - IV клас

Успехът по математика на четвъртокласниците на Първо училище е над средния за региона, а по български език и литература - с 6 пункта над средния за страната и с близо 13 пункта над средния за региона.
Поздравления за учениците и техните учители - г- Й. Илиева и г-жа Е. Боянова! Нека успехите им се множат!????