1. ОУ "Никола Й. Вапцаров"
Основно училище в град Берковица

Възможност за участие в проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти" - IV кампания