Основно училище в град Берковица
Основно меню

Важно за седмокласниците и техните родители

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В периода 05.07.2023 г. – 07.07.2023 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование. Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието.
1. ОУ „Н. Й. Вапцаров“ - град Берковица, е определено от началника на РУО - Монтана, за т. нар. училище-гнездо, в което ще се извършва прием на заявленията и документите на учениците за първи, трети и четвърти етап на класиране. Училищната комисия в училището ще приема документи от 08:00 до 18:00 часа всеки ден.
Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика. Цялата необходима информация относно оценки ще бъде отразена по служебен път, преди да се пристъпи към балообразуване и класиране. Поради огромния обем информацията се прехвърля поетапно и е възможно все още да не е видима в момента на попълване на заявление за участие в първи етап на класиране.
Пожелаваме успех!