Основно училище в град Берковица

Успешен финал на учебната година за четвъртокласниците

И учениците от IVБ клас на Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Берковица, завършиха успешно начален етап на основното образование. За четири години от мънички първолачета се превърнаха в знаещи и можещи, смели и отговорни!
Заместник-директорът по УД - г-жа Т. Милчова, и учителите на випуска - г-жа Е. Боянова и г-жа А. Димитрова, поздравиха своите ученици и им пожелаха да бъдат здрави и успешни по пътя на новото начало. Ежедневието им да бъде изпълнено с радост и слънчеви усмивки. Да не се страхуват от трудностите в живота, а да ги преодоляват с лекота.
Да вярват в себе си и да реализират своите мечти!