Основно училище в град Берковица
Основно меню

Учениците на Първо основно училище честват патронния си празник - 114 години от рождението на поета и хуманист Никола Йонков Вапцаров

Учениците на Първо основно училище празнуваха своя патронен празник – 114 години от рождението на великия поет Никола Йонков Вапцаров.
На театралната сцена в училището седмокласниците представиха поета и хуманист Вапцаров чрез презентация с богат снимков материал.
След тяхното представяне водещите обявиха новоучредяването на Социологическа агенция „Вапцаров“, създадена по повод празника и естествено появила се като инициатива на ученици, винаги отворени към предизвикателствата, винаги вълнуващи се от общочовешките проблеми. Агенцията ще създава анкети, ще обработва данни, ще прави изводи и ще търси решения за наболели въпроси и проблеми.
След обявяването й водещите призоваха на сцената най-малките ученици на училището – децата от първи клас, които бяха подготвили стихотворенията ,,Врабчова сговорна дружина“, ,,Тази сутрин рано, рано“ и ,,Машинист“.
Група ,,Китка”, състояща се от учениците от първи и втори клас, репетиращи с г-жа Ж. Ангелова по Национална програма ,,Заедно в изкуствата и спорта” изпълниха песничките ,,Екопесничка“ и ,,Дена“.
Учениците от трети клас демонстрираха изключителна артистичност в драматизациите си по Вапцаровите стихотворения за деца.
Четвъртокласниците бяха подготвили вълнуващ рецитал с откъси от Вапцаровите творби. А на сцената освен учениците от втори клас, които казаха стихотворенията „Пролет“ и „Машинист“, се качиха и участниците в Десетия регионален поетичен рецитал ,,За него – Живота – направил бих всичко…”, провеждащ се в град Монтана. Никол Георгиева от трети клас, Андриян Поплалов от втори клас и Александър Емилов от пети клас представиха стихотворенията „Думи“, „Имам си родина“ и „Пролет“.
Програмата продължи с танца „Ръка“, изпълнен от танцовия състав към училището с ръководител г-жа Димитринка Богданова.
Празникът продължи с награждаването на участниците в конкурса за рисунка и есе „Ти ме вдъхнови!“, обявен от Ученическия съвет към училището. Бяха присъдени три награди за рисунка за начален етап – на Сю Уанк, Далия Трендафилова и Калоян Христов и три за прогимназиален етап, които отидоха при Алсу Пейчева от пети клас, Ива Колева от шести клас и Марина Георгиева от седми клас. А най-добрите есета от конкурса – на Алекс Кирилова и Габриела Георгиева от седми клас, бяха наградени с книгата „Нобел, или околосветското пътешествие на един мечок“ от Вяра Тимчева. Вяра тимчева бе една от авторките, с които учениците на училището се срещнаха през изминалата учебна година по национална програма на МОН с модул „Библиотеките като образователна среда“. Авторката на книги за деца отказа хонорар и пожела предвидената сума да послужи за закупуването на книгата й. Нейната воля бе книгата да бъде предоставяна като награда за деца, които участват в конкурси, стимулиращи писането. От следващата учебна година конкурсът ще има статут на общински и регламентът му ще бъде отворен за всички жанрове и възрасти от първи до дванадесети клас.
За украсата на празника пък се бяха погрижили учениците от пети клас.
Празникът бе повод за свеждане на чела за почит пред поета, който написа „Песен за човека” и сам изживя живота си като песен, пред човека, който възпя вярата, срещу която „бронебойни патрони няма открити”.
Празникът бе напомняне за песните на Вапцаров, родени от бурите на живота, написани с удивителна сила на духа, сами създаващи живот. Защото Вапцаровото творчество прекрасно радва не очите, а радва с идеята за нравствената сила у човека.
Празникът бе повод и за удовлетворение от постигнатото и доказателство за усилията, които всички ученици и учители на Първо основно училище полагат за издигане авторитета на училището, макар и във времена на изпитания и предизвикателства.