Основно училище в град Берковица

Тържествено начало на учебната 2022 - 2023 година

15 септември – Празник е! – Училището празнува!
15 септември – Празник е! – Ражда се Нова учебна година!
15 септември – Празник е! – Малчугани прекрачват школския праг!
И забравяме световните кризи, и забравяме нестройния световен ред, защото в очите ни гледат онези, които утре ще строят, онези, които утре ще лекуват, утрешните архитекти, инженери, фрезисти и техници, всички онези Човеци, с които животът ще ни среща.
15 септември – Празник е! – Защото започва ново чудо! Нови очи се отварят за знанието, нови сърца се отварят за любов и търпимост към ближния.
15 септември – Празник е! – Училището празнува отговорността да учи и възпитава!
15 септември – Празник е! – Училището празнува срещата с бъдещето!
15 септември – Празник е!
Добро дошло, наше бъдеще! Добре дошли, скъпи наши ученици!
Добре дошли, уважаеми родители, съмишленици наши!
Добре дошли, уважаеми гости – наша подкрепа!
Добре дошъл, най-български празник!
Здрава, мирна и успешна да е Новата 2022 - 2023 учебна година!