Основно училище в град Берковица
Основно меню

Среща на Първо училище с училища партньори по НП "Иновации в действие" в град Ловеч

Между 29 юни и 2 август 2023 г. бе проведена поредната среща по национална програма „Иновации в действие“, по която Първо основно училище е партньор. Националната програма дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновации в различни училища партньори. В рамките на четири дена партньорите могат да споделят опити и да преживеят промяна, която да бъде решаваща за работа на отделния учител или на училището като цяло. Целта е да бъде споделен добрият опит между училищата.
Третата поред среща се състоя в град Ловеч, където домакин бе СУ „Тодор Кирков“. Училището има дълголетна история и е известно със своите класове по изкуства, а картини на бивши ученици на гимназията, днес известни художници, са част от галерията на училището.
Гостите от София, Вършец и Берковица бяха посрещнати от директора и педагогическия състав на училището и поздравени от танцовия състав към него. Срещата бе открита в новосъздадената театрална работилница, където бе презентирана историята на училището, мястото на патрона в хода на българската историята, дейностите и иновативните модели, по които училището работи, и неговите постижения. Поставени бяха въпроси за дискусия. Последва обиколка из огромната сграда и запознаване с творбите от дърворезба и произведения на изобразителното изкуство. Впечатляваща бе връзката на училището с японската култура и посланика на Япония, дървото с пожелания на български и японски, стиховете хайку.
На следващия ден колегията посети интердисциплинарен урок в VII клас, където учениците показаха знанията си по география и икономика чрез уменията си по информационни технологии. Последва дискусия и споделяне на добри практики. Следобеда бяха посетени Крушунските водопади и Деветашката пещера – две феноменални природни забележителности в близост до Ловеч.
Третият ден бе посветен на историческите и културни забележителности на град Ловеч, който се оказа изключително богат на национални ценности и туристически обекти.
Последният ден бе посветен на екипни дейности между учителите и учениците на трите училища, обсъждане на бъдещата съвместна дейност, както и за представяне на съвместен продукт от мобилността с цел популяризиране на добрите иновативни практики.