Основно училище в град Берковица
Основно меню

Състезание по БДП

Националната ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“ беше проведена с ученици от Първо основно училище „Никола Вапцаров".
През изтеклата седмица бе проведена Национална ученическа викторина „Да запазим децата на пътя“, в която участваха ученици от всички класове в Първо училище. Състезанието е ежегодно и на местно ниво бе организирано от Калин Здравков и Жанета Ангелова - преподаватели по безопасност на движението по пътищата. То има за цел да подпомогне възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя. Учениците трябва да осъзнаят, че тя – културата на пътя, е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност.
Според регламента на състезанието учениците трябваше да преминат през три кръга – решаване на тест листовка (по една на отбор), викторина – въпроси с два отговора (верен и грешен), и практическо задание – сглобяване на пъзел с пътен знак. Практическите задачи се изпълняваха колективно – от целия отбор, за определено време, съобразено със сложността на задачата. Всички отбори се справиха достойно, а най-добрите ще получат грамоти.
Участието във викторината подкрепя учениците чрез забавление да обогатяват своите знания и да развиват умение за взимане на самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това.