Основно училище в град Берковица
Основно меню

Учениците от пети клас на Първо основно училище посадиха подарените по-рано от инженерите лесовъди инженери пет дръвчета. Акцията на петокласниците е продължение на проектната седмица, свързана с опазването на околната среда и природата.