Основно училище в град Берковица

Отново блестящи резултати на учениците на Първо основно училище на Националното външно оценяване - IV клас

Много добър 5,33 е средният успех на учениците от IV клас на НВО по български език и литература – 2 четворки, 6 петици и 7 шестици. Това е отлично представяне на 50% от четвъртокласниците.
Антония Григорова Илиянова – 93 т.
София Димитрова Димитрова – 92 т.
Карина Цветкова Русинова – 90.50 т.,
Стилияна Михайлова Динкова – 87.50 т.
Теодор Софоулис Малтас – 87 т.
Кристин Красимирова Иванова – 85 т.
Димитър Василев Димитров – 85 т.
Резултатът на училището е с 14% по-висок от средния за областта и 7,54 % по-висок от този на страната.
Димитър Василев Димитров е с отлична оценка и на матурата по математика – 94 т. Поздравления за Димитър Василев!
Въпреки по-трудните задачи по математика и на това национално външно оценяване четвъртокласниците са се справили добре. Резултатите са по-високи от резултатите на регионално ниво.
Поздравления за най-големите от начален етап и техните учители – Петранка Маркова и Анита Димитрова!
Учениците на Първо училище са гордост за училището, гордост за град Берковица!