Основно училище в град Берковица

Оцеляване в мултикултурна среда

Групата на петите класове на Първо училище е една от първите групи, стартирали дейностите си в Проектната седмица с голяма тема "Оцеляване". Наименованието на проекта, по който ще работи групата, е "Оцеляване в мултикултурна среда", а същественият въпрос, който работещите по него си задават, е "Защо трябва да познаваме националната идентичност на партньорите си?". Ръководители на проекта са педагогическите специалисти Д. Атанасова - БЕЛ, Д. Донкова - технологии и предприемачество, Д. Цветкова - математика, Н. Горанова - английски език, С. Вачева - психолог и Н. Сергеева - ФВС.
Продължението следва...