Основно училище в град Берковица
Основно меню

Лабораторното упражнение като детска игра или като игра в ролята на учени

"Измерване на маса и обем на твърдо тяло и течност" може да звучи сложно и неразбираемо, но не и ако до знанието достигнеш сам, чрез собствен опит. Това и правят петокласниците в час по човекът и природата чрез лабораторно упражнение. Разделени на групи в Центъра по природни науки и предприемачество и под ръководството на г-жа Елена Михова момчетата и момичетата от пети клас направиха изследвания, записаха резултати и изведоха изводи. А знанията остават завинаги заедно с усещането за откривателство и доволство.
Иначе - стандартен час в Първо основно училище.