Основно училище в град Берковица

Интересни задачи провокираха вниманието, знанията и уменията на седмокласниците в последния час по химия и опазване на околната среда за календарната 2021 година

Макар и временно встрани от Проектната седмица, седмите класове на Първо основно училище бяха с все същия ентусиазъм за учене чрез проектиране. Те проведоха  упражнения по химия и опазване на околната среда с г-жа Елена Михова. Темата в последния учебен ден пред Коледа бе „Натрий и неговите съединения“, а учениците по групи решаваха задачи за определяне на химични формули на вещества, химични знаци и означения.
Седми клас ще се включи в Проектната седмица с глобална тема „Оцеляване“ след Нова година. Те ще създадат свой продукт и ще зададат своя съществен въпрос, на който ще търсят отговор.
След празниците ще бъдат публикувани и отговорите, до които е стигнала всяка една от групите, работили по проекта до този момент.