Основно училище в град Берковица

Група IV клас на Първо основно училище - Берковица – Проектна седмица с глобална тема "Оцеляване" – Ден първи

„Оцеляване – Безопасната Коледа – по-екологична, по-икономична и по-забавна“ е наименованието на проекта, по който работят четвъртокласниците. Същественият въпрос, който те си зададоха, е: "От кого зависи и как да си осигурим безопасността на Коледа?" Дейностите се осъществяват под ръководството на педагогическите специалисти А. Димитрова - математика, Й. Данина - ЧП, П. Маркова - БЕЛ, Н. Сергеева - ФВС, Д. Донкова - английски език, Е. Богданова - компютърно моделиране.
Основният ръководител на групата - г-жа П. Маркова, разказва: "Ученето чрез различни дейности се оказа доста предизвикателно за всички. Денят първи бе много динамичен. След запознаване с темата учениците се разделиха на екипи и всеки екип си избра име. За сплотеността на екипите допринесе и участието на г-жа Стела Вачева - психолог в училището.
С г-жа А. Димитрова учениците си направиха баджове.
С мен групите работиха върху текст, свързан с опасностите, които крие понякога коледната украса.
С г-жа Й. Данина търсиха информация по темата: „Пиротехническите средства – безопасни ли са за деца?“, а чрез рисунките си показаха какво не трябва да правят децата, за да имат безопасни празници.
Много емоции донесоха заниманията с г-жа Нели Сергеева – четвъртокласниците започнаха да разучават коледен танц. Първите опити да направят пирамида се оказаха успешни, но всички решиха тренировките да продължат във физкултурния салон следващите дни.
Изчерпателна и полезна информация за правилното и безопасно използване на коледната украса учениците получиха от собствениците на магазин „МИТИ“.
Изработката на продукта предстои.