Основно училище в град Берковица

График за дейности с учениците от I, II и III клас за времето от 01.06.2021 г. до 23.06.2021 г.