Основно училище в град Берковица

Едно различно начало на новата учебна 2021 - 2022 година

Отново за учебната година
разкри училището днес врати.
Звъни звънец из цялата родина –
в села и градове, навред кънти...
Здрава, успешна и честита да ни е новата 2021 - 2022 учебна година!