Основно училище в град Берковица

Да пребъде делото ни

Светостта на училището е в опазване на извечно ценното и духовно начало в словото и отварянето на нови и нови пътища към знанието. С тази мисия Първо основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – Берковица, отбеляза празника на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
Учениците на Първо училище се включиха в шествието за празника, дадоха начало на рецитала с прочувствената глаголическата молитва на стар и нов български език, организираха благотворителен базар, поставиха началото на изграждането на нов STEM център, откриха дарителска кампания за доизграждането му.
Пазители на знанието за свещеното, учениците и учителите на Първо училище не спират своето търсене и усъвършенстване чрез разработване на нови и нови проекти и дейности. Обособяването на STEM център „Трансформация“ по Национална програма на МОН и изграждането на училищна STEM среда е точно такова откритие. С него ще се цели усъвършенстването на съвременната образователна среда и технологии с възможност за смяна в режимите на учене; създаване на ново учебно STEM съдържание чрез трансдисциплинарна интеграция на предметите; съставяне на училищна програма за кариерно ориентиране; прилагане на иновативни методи и подходи за ефективно преподаване; промяна в организацията и управлението на учебните процеси; професионално кариерно развитие на учителите и лидерския екип.
За да бъде изведена тази инициатива докрай, по идея на седмокласниците бе организиран и благотворителният базар, в която подготовка се включиха всички учители и ученици, както и членовете на Обществения съвет към училището, родители.
На базара бяха предложени грънчарски изделия и бижута от полимерна глина, изработени в грънчарската работилница в часовете за Занимания по интереси от целодневната организация на учебния ден; цветя, засадени в часовете по природни науки; две книжки с два комикса към тях, създадени по иновативна методика – резултати от двугодишна работата по международния проект „Крилати фрази“ по програма Еразъм +; продукти, произведени в дейностите по интереси от смесения блок на целодневната организация на учебния ден, в часовете за проектни дейности или с подкрепата на родители, учители и съмишленици. Бяха изготвени и отпечатани брошура и плакат за базара, дело на учениците, придобили тези си умения в проектни дейности по проект "Образование за утрешния ден" към МОН, по време на онлайн обучението.
От словото през новата STEM училищна среда с поглед напред към кариерното ориентиране на новия човек е пътят на училището на бъдещето!
Да пребъде словото! Да пребъде знанието! Да пребъде светлото в бъдещето!
Честит празник!