Основно училище в град Берковица
Основно меню

Доизграждане и дооборудване на STEM центъра в Първо училище - Берковица

В Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ в Берковица се състоя работна среща на технологичия директор – Емилия Богданова, с педагогическите специалисти на училището, където бе представена Концепцията за STEM среда по Плана за възстановяване и устойчивост на МОН. Настоящата концепция надгражда проектната идея на STEM центъра "Трансформация", който вече съществува в училището. Направленията, по които се работи, са природни науки, математика и информатика, дизайн и 3D прототипиране. Предстои да бъде дооборудвана учебната работилница (Maker Spase) в съществуващия STEM център, а чрез планираните строително-ремонтни дейности ще бъдат трансформирани прилежащите пространства – фоайе, коридор, мокро помещение и банята в Центъра за технологии в креативните индустрии и мултифункционалните зони – цялото А крило на втория етаж в училището. С преобразуването на съществуващите общи зони чрез обединяване и разделяне ще се финализира изграждането на архитектурна среда.
На срещата бяха разгледани различните предложения за нужната техника за доизграждане и оборудване на центъра. Бяха разгледани различни артикули, обсъдени техните параметри и взети решения за избор. Количеството на избраното оборудване и обзавеждане бе съобразено както с вида на оборудването в съществуващите зони, така и с броя на учебните места, с цел качествено образование за всяко дете.
В обновената физическа среда чрез STEM образованието ще бъдат интегрирани всички учебни предмети. А новото оборудване и обзавеждане ще надгради съществуващите практики чрез осигуряване на качествено образование за всяко дете, чрез достъпа му до високотехнологично оборудване и гъвкава образователна среда.