Основно училище в град Берковица

Дейности по проекта "Robots of the future" и трескава подготовка за предстоящата мобилност

 
"Robots of the future" е проект, по който екипът на Първо основно училище „Никола Йонков Вапцаров“ - град Берковица, заедно с колеги от други четири страни (Словения, Португалия, Турция и Италия) са се обединили, за да насочат енергията си в дейности, съсредоточени предимно върху астрономията и STEM. Работа в екип, развитие на критично мислене и използване на експертни интердисциплинарни знания при решаване на проблеми са само част от новите методи на преподаване и учене, които се използват по време на проектните дейности.
В момента тече трескава подготовка по предстоящата мобилност в Турция, а учениците, участващи в проекта, създават от подръчни материали впечатляващи макети на роботи. Преди това, като истински инженери, те бяха нарисували моделите си върху лист хартия.
С помощта на Вергиния Ангелова, Йовка Данина и останалите учители, преки участници в мобилностите, учениците развиват творчески дух в областта на иновациите. А опитът им в областта на STEM и астрономията със сигурност ще им помогне да планират бъдещите си проучвания и кариера.