Основно училище в град Берковица
Основно меню

Денят на християнското семейство и как интерпретират празника третокласниците на Първо училище

Семейството е основна клетка на нашето общество. То ни дава сигурност, спокойствие, убежище и много любов.
В Деня на християнското семейство учениците от трети клас, с класен ръководител - Ива Петрова, направиха своя интерпретация на този празник. Те показаха смисъла, който влагат в него.
Първо, всяко дете се опита да опише с по една дума своето семейство.
След това учениците излязоха извън пределите на своя дом. По този начин те откриха, че съществува и "друго семейство" - това на класа. Членовете в него обаче са свързани с невидимите връзки на разбирателството, уважението, радостта и любовта.