Основно училище в град Берковица

Ден втори - проектна седмица "Трансформация" - IV клас

През втория ден от проектната седмица учениците от четвърти клас изработиха макети, като показаха как би изглеждала природата, ако свършат природните ресурси и как биха искали да изглежда тя.
Научиха песните „Трите кофи“ и „Екопесничка“.
В края на деня почистиха класната стая и събраха разделно отпадъците, които изхвърлиха в съответния контейнер.