Основно училище в град Берковица

Ден трети - Проектна седмица "Трансформация" - IV клас

Овладени знания, умения и компетентности от предметите: човекът и обществото, човекът и природата и технологии и предприемачество за видовете природни ресурси, опазване на природата, разделно събиране на отпадъците и рециклиране демонстрираха четвъртокласниците в проектната седмица с голяма идея „Трансформация“ и голямо предизвикателство: „Какво би станало, ако свършат природните ресурси?“. Интересна и увлекателна бе дейността по групи за проследяване на пътя на отпадъците от жълтия, синия и зеления контейнер до сепариращите площадки, до преработващите предприятия и проследяването на целия цикъл на рециклирането им.
Учениците от четвърти клас експериментираха, като се запознаха с технологията за рециклиране на хартия в домашни условия. Нарязаха използвана хартия на дребни парчета, смесиха с вода, получената смес блендираха, след това отделиха внимателно водата през сито и почистиха след себе си.
В часовете по английски продължиха работата си по книжките с правилата за трите R.
"За една по-чиста и здрава планета" сме отговорни всички хора заедно. Това бяха заключителните думи на учениците от IV клас.