Основно училище в град Берковица

Да видим невидимото

“Да видим невидимото” бе мотото на поредната дейност, част от проектните седмици, реализирани в 1. ОУ “Н. Й. Вапцаров”, гр. Берковица. За целта учениците от III и IVA клас се запознаха с устройството на светлинния микроскоп и с условията, които са необходими, за да се изпълни даден опит. През малкия окуляр те наблюдаваха различни проби и разрези на естествени материали. С голяма изненада установиха, че малката точица на предметното стъкло може да се превърне в най-красивата рисунка на природата.