Основно училище в град Берковица
Основно меню

Среща по НП "Бизнесът преподава" в Първо основно училище

-
В STEM центъра на Първо основно училище Специалисти на фирма „Атласком” ООД проведоха демонстрационно обучение по НП „Бизнесът преподава“, Модул 1 „Бизнесът в училище“ в рамките на два учебни часа на тема „Виртуална реалност“. Пред учениците от четвърти клас, учениците от прогимназиален етап и някои от педагогическите специалисти представител на фирмата демонстрира изцяло нова концепция в образователните технологии – самостоятелни VR очила, оборудвани с уникален, удобен интерфейс, жестово управление, вградени образователни ресурси и лесни за употреба учителски контроли. Учениците и учителите видяха подготвената за тях презентация, можаха да сложат демонстрационните очилата и да оценят ClassVR като иновативна нова технология, проектирана да повиши ангажираността им, тяхната съпричастност и разбиране, умението за самостоятелно обучение, за групово и партньорско сътрудничество, за положителното въздействие върху творческото писане.
На срещата присъства и представител на РУО – Монтана.